სტატიები

მუსიკა ზოგადად ძალიან ახლოს არის ჩემთან. სტატიებს მუსიკაზე ვწერდი ცნობილი ქართული ჟურნალ “ანაბეჭდი”-სთვის.